---

Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.

---
Greek English French German Italian Russian Spanish Swedish Turkish
Αρχική / Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις / Περίληψη Διακήρυξης Μίσθωσης Ακινήτου
A+ R A-
07 Οκτ 2014

Περίληψη Διακήρυξης Μίσθωσης Ακινήτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31 & Π. ΚΥΡΙΛΛΟΥ – Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 511.431, 511.207 - FAX: 2310 502.691 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Θεσσαλονίκη, 07.10.2014

Αρ.πρωτ.Δ/ΕΞ.458

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Η Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. Αμκε, Ν.Π.Ι.Δ. στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Εξατομικευμένη Παροχή Ψυχικής Υγείας από τον φορέα Εταιρία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών (Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.) στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» με κωδικό MIS 448090 στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 14 - Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, λειτουργεί το υποέργο 5 με τίτλο «Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών υγείας από το Γ΄ Οικοτροφείο ΒΝΥ «Γλαύκη» και

διακηρύσσει, ότι την 23-10-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ θα γίνει στην έδρα - γραφεία της, Γιαννιτσών 31, (Βαλκανικό Κέντρο - Είσοδος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 1ος όροφος) Τ.Κ 546 27 Θεσσαλονίκη δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση ακινήτου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Το προς μίσθωση κτίριο θα πρέπει να έχει εμβαδό κύριων χώρων μεταξύ 450 - 600 τ.μ., με αύλειο χώρο εντός οικισμού ή πλησίον αυτού έως 2 χλμ. Η χρήση θα είναι για τη μεταστέγαση της ως άνω Μονάδας Ψυχικής Υγείας - Οικοτροφείου του άρθρου 11 του Ν. 2716/1999.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Γιαννιτσών 31, Τ.Κ. 546 27 στη Θεσσαλονίκη (Βαλκανικό Κέντρο – Είσοδος Αλέξανδρος, 1ος Όροφος).

Για πληροφορίες και παραλαβή του Αναλυτικού Τεύχους Προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. (υπεύθυνη πληρ. : Δέσποινα Χόπογλου, τηλ. 2310-533207, ώρες 10.00 - 14.00 καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες).Επίσης, μετά από αίτημα (τηλ.2310-511207, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, με επιβάρυνση του ενδιαφερόμενου.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι και την 22-10-2014 και ώρα 13.00μ.μ , επί αποδείξει.

Προσφορές που περιέρχονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα ληφθούν υπόψη και θα επιστραφούν χωρίς να ανοιχθούν.

Η ΕΨΥΚΑ έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να μεταβάλει το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού, να ακυρώσει ή ματαιώσει αυτόν, ακόμη και μετά την κατακύρωση, εφόσον αυτό επιβάλουν τα συμφέροντά της. Ιδίως και ενδεικτικά το ως άνω δικαίωμα έχει στην περίπτωση που η μεταστέγαση του Γ΄ Οικοτροφείου ΒΝΥ «Γλαύκη» δεν λάβει τις αναγκαίες εγκρίσεις από το εποπτεύον Υπουργείο Υγείας (έγκριση ακινήτου από την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, διαθεσιμότητα χρηματοδότησης  κ.λ.π.).

 

Για την Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.

Ο Διαχειριστής

Βενύτης Αναστάσιος

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.ygeia-pronoia.gr www.epanad.gov.gr www.espa.gr

Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις