--- ---
Αρχική / Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις / ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Λογοθεραπευτή στην Κινητή Μονάδα Υγείας Ν.Κοζάνης - Γρεβενών
A+ R A-
04 Μαρ 2016

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Λογοθεραπευτή στην Κινητή Μονάδα Υγείας Ν.Κοζάνης - Γρεβενών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31 & Π. ΚΥΡΙΛΛΟΥ – Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 511.431, 511.207 - FAX: 2310 502.691

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. | ιστοσελίδα: www.epsyka.gr


Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Θεσσαλονίκη, 04/03/2016

Αρ.πρωτ.Δ/ΕΞ.88


ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΨΥΚΑ

 

Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών - Ε.Ψ.Υ.Κ.Α., Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που λειτουργεί Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας στους Νομούς Κοζάνης – Γρεβενών με έδρα τα Σέρβια Ν. Κοζάνης,

με βάση την από 02.03.2016 απόφαση Διαχειριστή της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.,

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ –ΓΡΕΒΕΝΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΚΩΔ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α.1

Λογοθεραπευτής /τρια ΤΕ

1 (ΜΙΑ)

Πτυχίο ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος

Πλήρους Απασχόλησης Ορισμένου χρόνου

Ν. Κοζάνης - Γρεβενών

 

Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με την  αίτηση συμμετοχής θα βρίσκεται αναρτημένη:

- στην ιστοσελίδα της Ε.Ψ.Y.K.A.: www.epsyka.gr.

Η παρούσα θα αποσταλεί προς δημοσίευση στον ΟΑΕΔ Κοζάνης.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ρόλος της Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας (ΚΜΨΥ) είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα σε παιδιά – έφηβους ενήλικες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας πλην εξαρτήσεων.

Για την αρτιότητα της Διεπιστημονικής Ομάδας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας (ΚΜΨΥ), την εύρυθμη λειτουργία της καθώς και για τις ανάγκες της ΜΨΥ, η ΕΨΥΚΑ με την παρούσα καλεί τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παρακάτω ειδικότητα:

-Λογοθεραπευτής της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας στο Ν. Κοζάνης -Γρεβενών

Αντικείμενο Σύμβασης – Περιγραφή καθηκόντων

  • Ο λογοθεραπευτής υποχρεούται να παρακολουθεί, παιδιά και ενήλικες με προβλήματα – διαταραχές στη δομή και του λόγου αλλά και της γραφής.
  • Ασχολείται με τη διάγνωση των διαταραχών του λόγου, το σχεδιασμό και την εφαρμογή θεραπευτικών – εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.
  • Συμμετέχει στα κλιμάκια της μονάδας στους νομούς Κοζάνης - Γρεβενών όπως αυτά προγραμματίζονται.
  • Συνεργάζεται με την υπόλοιπη Πολυκλαδική Ομάδα Παρέμβασης για την οργάνωση δράσεων αγωγής κοινότητας, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και την ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με θέματα του γνωστικού του αντικειμένου.
  • Υποχρεούται στην τήρηση ιστορικού και όλων των απαραίτητων εγγράφων που άπτονται της εργασίας του.
  • Υποχρεούται να συμμετέχει στις συναντήσεις του προσωπικού (Cartex), για την πλήρη ενημέρωση του προσωπικού και την καλή λειτουργία της δομής και την αναβάθμιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ –  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ειδικότητα : Λογοθεραπευτής , πλήρους απασχόλησης , ορισμένου χρόνου

-  Πτυχίο ΑΤΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος

- Λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου θα εκτιμηθεί η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία από ανάλογη προηγούμενη δραστηριότητα, σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν :

ñ      Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

ñ      Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ από τα γραφεία της εταιρείας Γιαννιτσών 31 & Π. Κυρίλλου, 54627 Θεσσαλονίκη και από την ιστοσελίδα www.epsyka.gr.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αίτηση Υποψηφιότητας η οποία θα πρέπει να αναγράφει:

ΠΡΟΣ “Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.” ΑμΚΕ  για την «Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας στους Ν.Κοζάνης - Γρεβενών στο Δ. Σερβίων  Ν. Κοζάνης».

  • Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος / διαβατηρίου
  • Διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας

Θα έχει συνημμένα:

Βιογραφικό Σημείωμα αναλυτικό (για την απόδειξη των ανωτέρω απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων και σημειώνοντας επιπρόσθετα την ύπαρξη συστατικών επιστολών, εάν υπάρχουν )

(η φόρμα αίτησης βρίσκεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης στην ιστοσελίδα του φορέα www epsyka.gr)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής είναι:

1. Αστυνομική ταυτότητα

2. Τίτλος σπουδών

3.  Άδεια άσκησης επαγγέλματος

4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

5. Βεβαιώσεις εθελοντικής εργασίας ή προσφοράς

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

7. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος:

α) δεν έχει καταδικαστεί σε κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,

γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους (ν.4250/2014).

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητας τους με τα δικαιολογητικά  και το βιογραφικό τους σημείωμα:

Ταχυδρομικά  ή αυτοπροσώπως στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Γιαννιτσών 31 & Κυρίλλου, Κτίριο Αλέξανδρος α΄ όροφος  Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη

Με την ένδειξη:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  Δ.ΣΕΡΒΙΩΝ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.

για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.30΄- 13.30΄ στο τηλ. 2310511207

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα για 20 ημέρες τουλάχιστον.

Υποβολή αιτήσεων – βιογραφικών

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Δευτέρα 07/03/2016 λήγει την Δευτέρα 28/03/2016. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι:

Το βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψηφίου

Η εμπειρία του/της στον «χώρο» της ψυχικής υγείας – πρόνοια

Η προφορική συνέντευξη με την επιτροπή. (Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων.)

Θα συνεκτιμηθούν κοινωνικά κριτήρια.

Αφού γίνει ο έλεγχος και η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και των δικαιολογητικών των Υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή, θα ακολουθήσει η διαδικασία συνέντευξης. Μετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας επιλογής, θα ανακοινωθούν και θα αναρτηθούν τα ονόματα των επιτυχόντων και των επιλαχόντων.

Για την Ε.Ψ.Υ.Κ..Α

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναλυτικό Τεύχος και Αίτηση θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία (Μεταφόρτωση συνημμένων: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 2016) που ακολουθούν.

(επιλέξτε Άνοιγμα με Microsoft World ή Αποθήκευση αρχείου)


Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις


06 Δεκ 2019| Προβολές:429

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Λογότυπα

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας, μάς επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookie που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο διαγραφής τους, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

Αποδέχομαι cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk