---

Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.

---
Greek English French German Italian Russian Spanish Swedish Turkish
Αρχική / Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού στις ΜΨΥ που λειτουργεί η ΕΨΥΚΑ στους Ν.Θεσσαλονίκης και Ν.Πιερίας
A+ R A-
11 Νοε 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού στις ΜΨΥ που λειτουργεί η ΕΨΥΚΑ στους Ν.Θεσσαλονίκης και Ν.Πιερίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 107-109 - Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 511.431, 511.207 - FAX: 2310 502.691

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. | ιστοσελίδα: www.epsyka.gr


Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Θεσσαλονίκη, 11/11/2022

Αρ.πρωτ.Δ/ΕΞ.1306


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ  Μ.Ψ.Υ.

ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.

ΣΤΟΥΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ


Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών - Ε.Ψ.Υ.Κ.Α., Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που λειτουργεί Μονάδες Ψυχικής Υγείας στους Ν.Θεσσαλονίκης & Πιερίας λαμβάνοντας υπόψη:

  1. την με ημερομηνία 11-11-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. την νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Μ.Ψ.Υ., με φορείς Ν.Π.ΙΔ.Δ (Ν. 2716/199 και λοιπή εκτελεστική νομοθεσία) καθώς και
  3. την υπουργική απόφαση με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 52796/27-08-2021 (ΦΕΚ 3959 τεύχος Β) με τίτλο “Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19”.

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΚΩΔ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α.1

Ψυχολόγος ΠΕ

1 (ΜΙΑ)

Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος

 

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας-Πλήρους Απασχόλησης Ορισμένου χρόνου

Ξενώνας Ίρις, Δ.Ευόσμου

Ν. Θεσσαλονίκης

Α.2

Ψυχολόγος ΠΕ

1 (ΜΙΑ)

Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος

 

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας-Πλήρους Απασχόλησης Ορισμένου χρόνου

Γ΄Οικοτροφείο «Γλαύκη» στο Δ.Ευόσμου Ν.Θεσσαλονίκης

Α.3

Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

1 (ΜΙΑ)

Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος

ή

Πτυχίο σχολής διετούς φοίτησης Μ.Τ.Ε.Ν.Σ ή Ι.Ε.Κ ή  ΕΠΑΛ ή Τ.Ε.Ε  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας-

Πλήρους Απασχόλησης Ορισμένου χρόνου

Ξενώνας Ίρις, Δ.Ευόσμου

Ν. Θεσσαλονίκης

Α.4

Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ

1 (ΜΙΑ)

Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος

 

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας-

Πλήρους Απασχόλησης Ορισμένου χρόνου

Οικοτροφείο «Ευφροσύνη» στο Δ.Κορινού Ν.Πιερίας

Α.5

Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων – Καθαριστής/στρια ΔΕ

1 (ΜΙΑ)

Απολυτήριο Λυκείου ή Ι.Ε.Κ ή  ΕΠΑΛ ή Τ.Ε.Ε  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας-Πλήρους Απασχόλησης Ορισμένου χρόνου

Ξενώνας Ίρις, Δ.Ευόσμου

Ν. Θεσσαλονίκης

*Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της πρώτης σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και για διάστημα τριών (3) μηνών. Μετά το πέρας των τριών μηνών η Ε.Ψ.Υ.Κ.Α θα προβεί σε διαδικασία αξιολόγησης του εργαζομένου και σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί σε Αορίστου χρόνου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στο  Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης, αυτοπροσώπως στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Μοναστηρίου 107-109, 5ος όροφος  Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη ή ταχυδρομικά με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ Μ.Ψ.Υ. ΤΗΣ ΕΨΥΚΑ ΣΤΟΥΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΠΙΕΡΙΑΣ»

Η φόρμα της αίτησης συμμετοχής βρίσκεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του φορέα www.epsyka.gr

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα για 15 ημέρες τουλάχιστον.

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Παρασκευή 11-11-2022 και λήγει την Παρασκευή 25-11-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι Παρασκευή 25-11-2022 και ώρα 15.00μ.μ (καταληκτική ημερομηνία της παραλαβής από την ΕΨΥΚΑ ).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.30΄- 14.30΄ στο τηλ. 231 0 511207.

Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλες οι αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα σχετικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις, θα διατηρηθούν στο αρχείο της Εταιρείας μας για έξι (6) μήνες, θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.ΨΥ.Κ.Α συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU 2016/679. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τις εργάσιμες ημέρες από 10.00΄- 13.00΄ στο τηλ. 2310 511207 ή επικοινωνήστε με τον/την υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων «Ευρωπρόοδος» στο τηλ. 2410 552729.


Για την ΕΨΥΚΑ

Ο Γενικός Διευθυντής

Βενύτης Κ. Αναστάσιος

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανακτήστε το Αναλυτικό Τεύχος και την Αίτηση σε αρχείο PDF από εδώ:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΨΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΙΕΡΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις