--- ---
Αρχική / Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επιβατικού οχήματος στα πλαίσια της πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5033243 της ΕΨΥΚΑ στο Ν.Κοζάνης
A+ R A-
16 Οκτ 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επιβατικού οχήματος στα πλαίσια της πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5033243 της ΕΨΥΚΑ στο Ν.Κοζάνης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 107-109 - Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 511.431, 511.207 - FAX: 2310 502.691

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. | ιστοσελίδα: www.epsyka.gr

 


Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Θεσσαλονίκη, 16-10-2019

Αρ.πρωτ Δ/ΕΞ.906


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ME ΚΩΔ ΟΠΣ 5033243

ΤΗΣ Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. ΣΤΟ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ


Έχοντας υπόψη:

  1. Τη με αριθμ. 1141/ 05.04.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ΄ οίκον μέσω της ενίσχυσης της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κοζάνης – Γρεβενών της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών –Ε.Ψ.Υ.Κ.Α» και κωδ. ΟΠΣ 5033243 στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας  και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
    1. Την νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Μ.Ψ.Υ., με φορείς Ν.Π.ΙΔ.Δ (Ν. 2716/199 και λοιπή εκτελεστική νομοθεσία).
    2. Τη με ημερομηνία 10-10-2019 απόφαση της Διαχειρίστριας της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α

Η Ε.Ψ.Υ.Κ.Α., Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για την κάλυψη των αναγκών της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ΄ οίκον μέσω της ενίσχυσης της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κοζάνης – Γρεβενών της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών –Ε.Ψ.Υ.Κ.Α» και MIS 5033243 στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας  και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ), πρόκειται να προβεί στην αγορά ενός επιβατικού οχήματος για την μετακίνηση του προσωπικού σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών,  εκτιμώμενης αξίας 17.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Συνοπτική Περιγραφή Προμήθειας – Προϋπολογισμός

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Προϋπολογισμός

1.

Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου με καύσιμο  πετρέλαιο 1000-1500 cc

Τεμ

1

17.500,00 €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

  1. Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου
  2. Η αναλυτική περιγραφή του συνολικού κόστους (καθαρή αξία, ΦΠΑ, έξοδα πινακίδων)
  3. Το χρονοδιάγραμμα και οι όροι παράδοσης του αυτοκινήτου

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Πέμπτη 17/10/2019 και λήγει την Πέμπτη 31/10/2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την τεχνικο-οικονομική τους προσφορά μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος ήτοι Πέμπτη 31-10-2019 και ώρα 15.00 μ.μ :

Aυτοπροσώπως στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Μοναστηρίου 107-109, 5ος όροφος , Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη ή ταχυδρομικά.

Κριτήριο επιλογής : η  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

Με την ένδειξη:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ.ΟΠΣ 5033243 ΤΗΣ  Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. ΣΤΟ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ

για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.30' - 14.30' στο τηλ. 231 0 511207

Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αναλυτικό τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών θα βρίσκονται αναρτημένα:

- στην ιστοσελίδα της Ε.Ψ.Y.K.A.: www.epsyka.gr

Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές, ενώ ο φορέας διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει οποιαδήποτε από τα είδη που θα προσφερθούν στο διαγωνισμό, τα οποία θα κρίνει ως καταλληλότερα να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του έργου.

Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλα τα έντυπα τα συνοδευτικά έγγραφα, θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.ΨΥ.Κ.Α συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU 2016/679. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τις εργάσιμες ημέρες από 10.00΄- 13.00΄ στο τηλ. 2310 511207  ή επικοινωνήστε με τον/την υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων «Ευρωπρόοδος»  στο τηλ. 2410 552729.


Με ειδική εντολή του

Νομίμου Εκπροσώπου

Βενύτης Αναστάσιος


Ανακτήστε το Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ - 5033243
Με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις


Λογότυπα

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας, μάς επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookie που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο διαγραφής τους, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

Αποδέχομαι cookies από αυτόν τον ιστότοπο.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk