Κέντρο Ημέρας Δράμας "Πολυδεύκης"

Εκτύπωση

real alt text

Κέντρο Ημέρας Δράμας "Πολυδεύκης"


 • Είναι μία δομή εξειδικευμένης υποστήριξης ενήλικων ατόμων  και απευθύνεται σε άτομα που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές.
 • Ιδρύθηκε από την Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Ε.Ψ.Υ.Κ.Α), η οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Λειτουργεί από το Μάρτιο του 2005 και εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος "Υγεία Πρόνοια 2000-2006".
 • Σκοπός του Κέντρου Ημέρας είναι η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των μελών μέσα από την λειτουργική τους αυτονόμηση καθώς και η συνεργασία με το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Η ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

 • Αποτελείται: από επαγγελματίες ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτήτων: Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Εργοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτριες, Διοικητικό υπάλληλο, Φροντίστρια χώρου και Οδηγό.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

 • Ενήλικες οι οποίοι διαμένουν στο Ν. Δράμας.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ιατρική παρακολούθηση.
 • Η παραπομπή πραγματοποιείται από υπηρεσία, φορέα ή ιατρό (δημόσιο ή ιδιώτη) που παρακολουθεί τον πάσχοντα.
 • Αυτοπαραπομπή.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ

 • Θεραπευτική- Υποστηρικτική ομάδα μελών.
 • Κοινωνική επανένταξη-συμβουλευτική υποστήριξη οικογένεια.
 • Εργοθεραπεία (βελτίωση των καθημερινών δραστηριοτήτων, αυτόνομη διαβίωση, ατομική φροντίδα).
 • Εναλλακτικές θεραπευτικές δραστηριότητες μέσω των εικαστικών και του θεάτρου.
 • Εορταστικές εκδηλώσεις, οργανωμένες εκδρομές με 9θέσιο λεωφορείο ώστε να εξυπηρετούνται τα μέλη.
 • Λειτουργία Κοινωνικής Λέσχης (Δευτέρα - Τετάρτη 11:30π.μ. - 19.30μ.μ.).
real alt text
FacebookTwitterGoogle bookmarkDel.icio.usDigg