Πρόγραμμα Βραχείας
Ψυχολογικής Υποστήριξης μέσω διαδυκτίου

"Κανένας μόνος στην πανδημία"

   

 

 


Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης

είναι ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπική, με έδρα την Θεσσαλονίκη, η οποία ιδρύθηκε το 1990. Επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λειτουργεί στεγαστικές μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας, εφαρμόζοντας τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής, συμπράττοντας έτσι στην πρακτική και ουσιαστική Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση της χώρας.  Δραστηριότητες

Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις


Αρχική

Επικοινωνία