Κατάρτιση/Σεμινάρια

Κατάρτιση/Σεμινάρια (4)

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων της υλοποίησε η Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. στα πλαίσια ΛΑΕΚ 0,24 για το έτος 2018, με θέμα «Βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων - Δυναμική των ομάδων - Αποτελεσματική συνεργασία στον χώρο εργασίας».


Στα πλαίσια της διαρκούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης  του προσωπικού της, που έχει ως στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φιλοξενούμενους των δόμων της, η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης «Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.», πραγματοποίησε και φέτος στις 3,4,5/12/2018 και 10,11,12/12/2018 εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 15 ωρών έκαστο, σε δυο ομάδες εργαζομένων αποτελούμενες από 10 άτομα έκαστη. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Ξενώνα «ΙΡΙΣ» από επαγγελματία της ψυχικής υγείας με θέμα «Βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων - Δυναμική των ομάδων - Αποτελεσματική συνεργασία στον χώρο εργασίας».


Ακολουθούν φωτογραφίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΨΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΨΥΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΡΠΑ-ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ-ΠΝΙΓΜΟΣ-ΠΝΙΓΜΟΝΗ


Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης των εργαζομένων της ΕΨΥΚΑ για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φιλοξενουμένους της, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο από μέλη του EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL (ERC) με θέμα: ΚΑΡΠΑ - ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ- ΠΝΙΓΜΟΣ - ΠΝΙΓΜΟΝΗ την 10-5-2018 για το προσωπικό των ΜΨΥ της ΕΨΥΚΑ στη Θεσσαλονίκη και την 24-5-2018 για το προσωπικό των ΜΨΥ της ΕΨΥΚΑ στη Δράμα.

Στους εκπαιδευόμενους χορηγήθηκε πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης.


Ακολουθούν φωτογραφίες

Στα πλαίσια της διαρκούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού της, που έχει ως στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φιλοξενούμενους των δόμων της, η ΕΨΥΚΑ, πραγματοποίησε και φέτος στις 8,9,11/12/2017 και 12,14,19/12/2017 εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 15 ωρών έκαστο, σε δύο ομάδες εργαζομένων.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Ξενώνα «ΙΡΙΣ» από επαγγελματίες της ψυχικής υγείας με θέμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ».


Ακολουθούν φωτογραφίες
Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016 10:46

Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων 2015

Γράφτηκε από
Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) υλοποίησε η ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ με το διακριτικό τίτλο Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.

Α. «BURN OUT Θεωρία - Πρόληψη - Αντιμετώπιση στο χώρο της Ψυχικής Υγείας»

Περίοδος Υλοποίησης : 02/12/2015 - 04/12/2015
Τόπος υλοποίησης : Θεσσαλονίκη / Ξενώνας ΙΡΙΣ ΕΨΥΚΑ, Φιλίππου 51
Ώρες διδασκαλίας : 15  

Β. «BURN OUT Θεωρία - Πρόληψη - Αντιμετώπιση στο χώρο της Ψυχικής Υγείας»

Περίοδος Υλοποίησης : 09/12/2015 – 11/12/2015
Τόπος υλοποίησης : Θεσσαλονίκη / Ξενώνας ΙΡΙΣ ΕΨΥΚΑ, Φιλίππου 51
Ώρες διδασκαλίας  : 15 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου υλοποιήθηκαν οι παρακάτω εκπαιδευτικές τεχνικές : καταιγισμός ιδεών, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδια ρόλων, ατομικές βιωματικές ασκήσεις, ομαδικές ασκήσεις, συζήτηση, ερωτήσεις - απαντήσεις.

Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις


Αρχική

Επικοινωνία