Η Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. (Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών) αποτελεί Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε το 1990 στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα.

Η γέννησή της προέκυψε μέσα από την ανάγκη για μία ουσιαστική, ριζική και βαθιά ανθρώπινη Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση. Αυτή η μεταρρύθμιση αφορά την αποασυλοποίηση χρόνιων ασθενών από διάφορα ψυχιατρικά νοσοκομεία όλης της χώρας, αλλά παράλληλα παίζει και το ρόλο του πρωτοπόρου, του οδηγού που θα ανοίξει δρόμους προς το σεβασμό, την κατανόηση και την αποδοχή του διαφορετικού στην κοινότητα.

Για να τα πετύχει όλα αυτά έχει επενδύσει στην υποδομή, η οποία αφορά σε Οικοτροφεία, Ξενώνες, Προστατευόμενα Διαμερίσματα, Κέντρα Ημέρας και Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

Στο σημαντικότερο όμως που έχει επενδύσει είναι στο καλά εκπαιδευμένο και βαθιά ευαισθητοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό της που αποτελείται από επαγγελματίες της ψυχικής υγείας.

Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις


Αρχική

Επικοινωνία