Η Ε.Ψ.Υ.Κ.Α,  φροντίζει το προσωπικό που στηρίζει το έργο της,  να είναι εξειδικευμένο, να βρίσκεται σε συνεχή εκπαίδευση και να λειτουργεί πάντα με με γνώμονα την υψηλή παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. 

Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, αναλόγως των αναγκών της κάθε υπηρεσίας και δομής, μπορεί να είναι:

-Κοινωνικοί Λειτουργοί

-Ψυχολόγοι

-Νοσηλευτές

-Φυσικοθεραπευτές

-Εργοθεραπευτές

-Λογοθεραπευτές

-Ειδικοί Εκπαιδευτές και Παιδαγωγοί

-Υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων

-Οδηγοί

-Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς/Διοικητικοί Υπάλληλοι

-Λογιστές

-Ψυχίατροι και Παθολόγοι

Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις


Αρχική

Επικοινωνία