---

Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.

---
Greek English French German Italian Russian Spanish Swedish Turkish
Αρχική / Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις
A+ R A-
Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις
Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών με το διακριτικό τίτλο Ε.Ψ.Υ.Κ.Α., αναζητά άτομα με ειδικότητες: α) Ψυχολόγοι, β) Κοινωνιολόγοι, γ) Οικονομολόγοι, δ) Παιδαγωγοί, προκειμένου να αναλάβουν την υλοποίηση της δράσης Συμβουλευτικής (Ατομικές Συμβουλευτικές) για το Έργο «ΪΡΙΣ» - Δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας…
Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών με το διακριτικό τίτλο Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία), προτίθεται να προσλάβει άμεσα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με πλήρες ωράριο: Οικονομολόγο (Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος,…
Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών με το διακριτικό τίτλο Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία), προτίθεται να προσλάβει άμεσα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με πλήρες ωράριο, τρία (3) άτομα, με τις παρακάτω ειδικότητες: Οικονομολόγο (Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμης…
ΕΤΑΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. Θεσσαλονίκη, 08-11-2011   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση των  ατόμων με ψυχικά προβλήματα και συνοδές διαταραχές που διαμένουν στις μονάδες ψυχικής υγείας που λειτουργεί…
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΕΨΥΚΑ) Ν.Π.ΙΔ.Δ. επαναδιακηρύσσει ότι την 31-03-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. θα γίνει στην έδρα - γραφεία της, Γιαννιτσών 31, (Βαλκανικό Κέντρο - Είσοδος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 1ος όροφος) Τ.Κ 546 27 Θεσσαλονίκη δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός…
EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΕΨΥΚΑ) Ν.Π.ΙΔ.Δ. επαναδιακηρύσσει, ότι την 31-03-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. θα γίνει στην έδρα - γραφεία της, Γιαννιτσών 31, Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη (Βαλκανικό Κέντρο - Είσοδος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 1ος όροφος) δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός…

Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις